Kvalita a životní prostředí

Inovace a ochota investovat jsou stavebními kameny, na jejichž základě lze získat vysoce kvalitní výsledky povrchových úprav. Vývoj našich dodavatelů zaměřený na budoucnost je součástí našich výrobních procesů, stejně tak, jako jím jsou návrhy a požadavky našich zákazníků. V neposlední řadě je jím i náš vlastní průzkum trhu a vývoje v oblasti nákladové efektivity, kvality, ekologie a ochrany přírodních zdrojů.

Proto například velký podíl použité procesní vody aplikujeme zpět přes cirkulační zařízení čímž se snažíme, pokud je to ekonomicky smysluplné, dosáhnout úspor energií. Oproti evropskému nařízení (2000/53/CE) dosahujeme lepší kvality odpadů – bez chrómu VI, kadmia, olova, rtuti.

V naší vlastní laboratoři určené pro kontroly výrobních procesů a činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, jsou procesně řízeny a za pomoci výpočetní techniky i dokumentovány všechny relevantní výrobní procesy, což je základním kamenem pro splnění všech požadavků na stále rostoucí nároky na kvalitu výroby. Pouze takto lze dosáhnout našich cílů, vysoké spokojenosti našich zákazníků a trvale vysoké konkurenceschopnosti.

Dodržování požadavků jak národních tak i mezinárodních norem, zákonných a regulačních požadavků a předpisů, jakož i dodržování firemních cílů stanovovaných managementem společnosti je kontrolováno řadou interních a externích auditů.

Chcete-li se dozvědět něco více o naší firemní filozofii, rádi Vám pošleme naši firemní politiku.