Pokovování ponorem

Pískování

Tryskání za účelem čištění povrchů

Rozměry výrobku:

  • Délka: 1.700 mm

  • Šířka: max. 700 mm

  • Výška: max. 1.500 mm

Při výrobě polotovarů z oceli zůstávají často zbytky, jako např. okuje po válcování, laserové hrany (oxidová vrstva) nebo zesklovatění v místě svařování na dílech, na kterých proto nelze docílit kvalitních výsledků lakování a vysoké přilnavosti laku. Kromě toho není ocel jako surovina odolná vůči korozi, je náchylná k rychlé tvorbě počáteční koroze, která vzniká i při delší době skladování, pokud nebyla provedena včasná opatření na ochranu proti korozi.

Z důvodu kvalitativně vysokých požadavků na odolnost vůči korozi nebo vysoké přilnavosti laku, musí být různé zbytky odstraněny vždy před lakováním . K tomuto účelu používáme tryskací zařízení, které umožňuje procesu tryskání dosažení maximální flexibility a to i s ohledem na různé geometrie dílů. V našem komorovém tryskacím zařízení s rotačním modulem lze tryskat i konstrukčně náročnější díly se zářezy nebo také díly s většími rozměry.

Tryskání se uskutečňuje pomocí speciálních ocelových zrn, které při schopnosti odstranit efektivně různé zbytky po tváření dokáže zároveň zachovat i původní tvary a vlastnosti tryskaného dílu.

Naše služby

Arens Oberflächenfullservice - Pískování