Logistika

Oblast logistiky je v současné době podstatným faktorem v každém řetězci vytváření hodnot a tím důležitá součást rozsahu našich služeb. V návaznosti na plánování výroby našich zákazníků má plnění požadavků logistiky v dnešní době stejnou prioritu jako kvalita při zpracování. Rychlá doba reakce, flexibilita, předpokládané komplexní postupy plánování, angažovanost pracovníků a použití nejmodernějších komunikačních médií jsou prvky, kterými čelíme denním výzvám.

V souladu s normami automobilového průmyslu a s logistickými požadavky našich partnerů se tím přímo začleňujeme do procesního řetězce našich zákazníků.

Zejména v často používaném modulu přímé expedice, který činí více než 50% našeho objemu logistiky, se obráží velká důvěra našich zákazníků do výkonnosti a kvality našeho rozsahu zpracování. Z přímých dodávek konečným zákazníkům vyplývají úsporné potenciály pro naše zákazníky od plánování výroby přes časové období a bilanční hodnoty až po přímé dopravní náklady.

Další výhoda přímého odesílání vyplývá též pro naše životní prostředí. Snížení emisí CO2 je aspekt, který zaujímá stále vyšší prioritu. Často volba a motivace pro naše zákazníky, co se týče nových konceptů logistiky, pro jejichž úspěšnou realizaci můžeme být Vaším spolehlivým partnerem.